Przekaż gospodarstwo i weź premię

Rolnik, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekaże swoje gospodarstwo innemu rolnikowi może ubiegać się o premię z PROW 2014-2020. Wnioski można składać od 30 września do 29 października 2020 r. Rolnik, który chce otrzymać premię musi być wpisany do ewidencji producentów i uczestniczyć w systemie dla małych gospodarstw. Swoje gospodarstwo musi przekazać na […]

Więcej

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co […]

Więcej

Rolnicy poszkodowani przez COVID-19 mogą ubiegać się o wsparcie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 13 sierpnia rolnicy, którzy nie otrzymali pomocy suszowej za 2019 r. lub zostali poszkodowani przez epidemię koronawirusa, mogą ubiegać się o finansowane wsparcie. Wsparcie dedykowane jest dla rolników, którzy nie otrzymali jeszcze pomocy suszowej za 2019 r. oraz tym, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w […]

Więcej

ASF w gospodarstwie. Producenci rolni mogą liczyć na pomoc finansową

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świńw związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa na skutek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Wysokość pomocy uzależniona będzie od średniej rocznej liczby świń (maks. 50 na jednego producenta) oraz liczby dni, objętej zakazem produkcji w kwocie 0,36 zł za […]

Więcej

Nowe możliwości dla posiadaczy zwierząt gospodarskich

Portal IRZplus jest aplikacją udostępnioną w 2018 roku przez ARiMR posiadaczom zwierząt gospodarskich. Umożliwia składanie zgłoszeń zwierzęcych w formie elektronicznej bezpośrednio do Systemu IRZ. Pod adresem www.arimr.gov.pl w zakładce IRZ można przeglądać dane dotyczące siedzib stad, zwierząt w siedzibach stada oraz zdarzeń zwierzęcych zgłoszonych przez użytkownika Portalu. Informacje są aktualizowane co 24 h – co […]

Więcej

Premia dla młodego rolnika. Nabór wniosków przedłużony

Młodzi rolnicy zyskali dodatkowe dwa tygodnie na wypełnienie formalności i złożenie wniosku o 150 tys. zł premii. Min. 70 proc. wsparcia trzeba będzie przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Fundusze będą wypłacane w dwóch ratach. Nabór w ramach działania „Premia dla młodych rolników” rozpoczął się 3 czerwca. Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji […]

Więcej

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się o dotację

Wsparcie na inwestycje, zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska udzielane jest z PROW 2014-2020. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR od 3 sierpnia do 11 września. Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Wnioski mogą składać właściciele, współwłaściciele oraz małżonkowie właścicieli prywatnych lasów. Wiek […]

Więcej

Wsparcie na zalesianie. Dobiega końca nabór wniosków

Rolnicy, którzy chcą posadzić na swoich gruntach las, mogą składać wnioski o dofinansowanie tylko do końca lipca. Wnioskodawca może otrzymać nie tylko wsparcie na zalesianie, ale także premię pielęgnacyjną oraz premię zalesieniową. Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR lub przez platformę ePUAP. „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników, którzy są […]

Więcej

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego. 31 lipca rusza nabór wniosków

Zakłady przetwórstwa rybnego to kolejny adresat, po armatorach statków rybackich, do którego trafi pomoc rekompensująca straty gospodarcze wynikające z epidemii COVID-19, wypłacana ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła pierwszy z trzech planowanych naborów wniosków o wsparcie dla tej branży. Odbędzie się on w terminie 31 lipca – 6 sierpnia […]

Więcej

Rolnicy mogą otrzymać 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa

Do końca sierpnia można składać wnioski o wsparcie na pokrycie strat, spowodowanych klęską żywiołową lub afrykańskim pomorem świń. Rolnicy mogą otrzymać nawet 300 tys. zł. Warunkiem są straty nie mniejsze niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Wsparcie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może zostać przeznaczone na odtworzenie potencjału produkcji rolnej, który uległ zmniejszeniu […]

Więcej