Kończy się termin przyjmowania zgłoszeń na rachmistrzów terenowych

W gminie Lisewo wystartował nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zanim jednak ruszą w teren, będą musieli spełnić wymogi i zdać odpowiedni egzamin. Jest to już ostatni dzwonek dla potencjalnych kandydatów, bowiem termin składania ofert w naborze mija 8 lipca.  Rachmistrzowie terenowi zajmą się przeprowadzeniem tegorocznego spisu rolnego. O stanowisko ubiegać […]

Więcej

Gmina Obrowo: są dotacje na przydomowe oczyszczalnie

Mieszkańcy gminy Obrowo wciąż mogą składać wnioski o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wysokość dotacji wynosi 1 tys. zł.  O gminną dotację ubiegać się mogą osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe, a także przedsiębiorcy. Dofinansowanie otrzymuje się na pisemny wniosek, po zawarciu umowy z gminą. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłaszania.  Wraz z wnioskiem dostarczyć […]

Więcej

Stalowe Anioły. Można już składać wnioski o przyznanie nagrody

Najbardziej zaangażowani, twórczy i rzetelni, działający w dziedzinie pomocy społecznej otrzymają m.in. statuetki w ramach XIV edycji nagród Stalowy Anioł. Zgłaszane do konkursu mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły. Wnioski składać można do 30 września. Konkurs ma wyłonić najbardziej wartościowe i najciekawsze inicjatywy, czy nowatorskie osiągnięcia, a także zachęcać do ich wdrażania. Celem […]

Więcej

Gmina Chełmno przyjmuje zgłoszenia na rachmistrzów terenowych

W gminie Chełmno trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Chętni mogą się jeszcze zgłaszać, jednak zanim ruszą w teren, będą musieli spełnić wymogi i zdać odpowiedni egzamin. Oferty w naborze składać można do 8 lipca. Rachmistrzowie terenowi zajmą się przeprowadzeniem tegorocznego spisu rolnego. O stanowisko ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, […]

Więcej

W gminie Lisewo trwa program usuwania odpadów rolniczych

Gmina Lisewo otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania odpadów rolniczych, z którego skorzystają ci rolnicy, którzy w ubiegłym roku złożyli do urzędu odpowiednie wnioski. Kwota pozyskanej dotacji wynosi 39 940 zł i wynika z zadeklarowanej przez rolników wagi poszczególnych odpadów. Dotacja z NFOŚiGW gminie Lisewo przyznana została […]

Więcej

Terytorialsi rekrutują. Jak dołączyć do WOT?

Wojska Obrony Terytorialnej zapraszają chętnych do dołączenia do swoich szeregów. Osoby, które chcą działać na rzecz swojej małej ojczyzny i jednocześnie spełniają warunki, mogą starać się o przyjęcie do służby. W ramach Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego utworzona została 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”. Jednostki WOT […]

Więcej

Trwa remont „Orlika” w Małej Nieszawce

„Orlik” przy ul. Leśnej w Małej Nieszawce jest w trakcie renowacji. Prace konserwacyjne nie tylko dadzą obiektowi drugie życie pod względem wizualnym, ale również użytkowym. Część środków przeznaczonych na przeprowadzenie remontu będzie pochodzić z oszczędności powstałych dzięki wsparciu z projektu „Lokalny Animator Sportu”. Służący mieszkańcom gminy Wielka Nieszawka „orlik” jest w trakcie remontu, podczas którego […]

Więcej

Wsparcie psychologiczne on-line. Ruszył projekt Fundacji ADRA

Epidemia koronawirusa odbiła się negatywnie na wielu sferach życia codziennego. Spowodowała problemy na rynku pracy, ale też wymusiła wprowadzenie licznych obostrzeń. Lęk przed pandemią rozrósł się do tego stopnia, że wiele instytucji i organizacji wyszło z inicjatywą wsparcia psychologicznego dla osób, które nie radzą sobie z kryzysem.  Potrzeby społeczne dostrzegła m.in. Fundacja ADRA Polska, która […]

Więcej

Projekt „Zdalna Szkoła” w gminie Kijewo Królewskie

Gmina Kijewo Królewskie pozyskała 59 990 zł na zakup m.in. tabletów dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła”. W puli środków rządowego projektu będącego częścią programu „Polska Cyfrowa” przygotowano łącznie ponad 186 mln zł. Sprzęt komputerowy pomoże w nauce przede wszystkim tym uczniom, którzy mogli mieć problemy w uczestniczeniu w zajęciach online. Z […]

Więcej

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła z ofertą wakacyjną

Rok szkolny za nami, ale nie oznacza to, że Kujawsko-Pomorska e-Szkoła wstrzymuje działalność. Na lipiec i sierpień zaplanowano zajęcia, które mogą być dobrą alternatywą na spędzanie wolnych dni. Pierwsze zajęcia w piątek 3 lipca dotyczyły gry w bule. – Proponujemy zajęcia, które pozwolą rozwinąć wiedzę o regionie, poznać dziedzictwo Kujaw i Pomorza oraz ciekawie spędzić […]

Więcej